Stichting De Ravensteinse Molen heeft ten doel de restauratie en het in werking houden en in het algemeen het behoud van de Ravensteinse stellingmolen met bijgebouw genaamd “De Nijverheid”. Zij tracht dit doel te verkrijgen in goede samenwerking met de overheid, de lokale bevolking en alle vrienden van de molen. Getracht word de molen een bestemming te geven als actieve molen met een of meer actieve molenaars, terwijl het bijgebouw zo mogelijk ten dienste staat aan cultuur-historische en toeristisch-maatschappelijke activiteiten.

Het bestuur en de vrijwilligers die werkzaam zijn voor de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.